Länkar som vi gillar

Nyttiga länkar

Här hittar du länkar till webbsidor med bra information kring ekonomi och skatter.

Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten.

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige, utreder skattebrott och bevakar statens fordringar.

Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Där tar vi emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, som flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.

Bolagsverket

Bolagsverket har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. För att nå de målen samverkar vi med andra myndigheter. Målen syns i vår vision, Tillsammans för ett enkelt företagande!

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos oss kan du också köpa och söka företagsfakta från våra register. I samverkan med andra aktörer bidrar vi till en enklare vardag för företag och företagande.

Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Därför erbjuder vi information och e-tjänster som ska hjälpa företagare. På verksamt.se kan du exempelvis läsa om hur det går till att starta och driva företag, skriva en affärsplan och skicka in en anmälan om att starta företag.

Bolagsverket finns i Sundsvall och har drygt 500 anställda. Om du har frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret här på webbplatsen. Vi som jobbar på Bolagsverket finns till för dig!

SRF konsult

Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Bokföringsnämnden

BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet.

BFN ansvarar för att utveckla god redovisningssed.

BFN ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vi ger också ut vägledningar och informationsmaterial.

Vi ska bidra till att standarden i företagens bokföring och redovisning förbättras. Genom att informera om bokföring och redovisning samt anpassa reglerna till användarnas behov ska vi förenkla för företagen. 

I vårt uppdrag ingår också att

  • biträda Regeringskansliet i redovisningsfrågor,
  • delta i utredningar inom kommittéväsendet,
  • yttra oss över författningsförslag samt
  • avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär.

Nå oss

Vi är redo att diskutera och hjälpa dig och ditt företag.

Heimdals väg 6

145 70 Norsborg

070-773 56 08

Lämna ett meddelande